Samen Slim Besparen

Collectieve kortingen op energiebesparing

Meestgestelde vragen over zonnepanelen

Home • Meestgestelde vragen over zonnepanelen

Hoe wordt de efficiency van mijn dak bepaald?

Het berekenen van de efficiency is eigenlijk onder te verdelen in twee stappen. Als eerste wordt er gekeken naar de grootte van uw dak en dan vooral naar de grootte van het geschikte deel waar de panelen geplaatst kunnen worden. Heeft u bijvoorbeeld een dakkapel, of een aantal bomen rondom uw huis, dan kunnen we hier rekening mee houden in de berekening. Het is niet verstandig om panelen te plaatsen die hun werk niet optimaal kunnen doen. Uiteindelijk wordt de bruikbare oppervlakte berekend en kunnen we bepalen hoeveel zonnepanelen er op uw dak passen.

Dat brengt ons bij de tweede stap. Hierbij wordt er gekeken hoe de oriëntatie van uw dak is ten opzichte van de zon, en het type dak (plat, schuin). Aan de hand van deze twee aspecten wordt er gekeken hoe efficiënt de zonnepanelen zullen zijn. Hoe meer uw dak gericht is naar het zuiden en hoe dichter bij de hoek van 36° hoe beter! Wanneer u daadwerkelijk panelen gaat plaatsen, zal onze leverancier naar de situatie rondom uw dak kijken!

Eén zonnepaneel van 300Wp produceert ongeveer 270 kWh per jaar. Wanneer u een verbruik hebt van 3.000 kWh per jaar, kiest u voor 10 zonnepanelen van 300 Wp. Als u het verbruik in kWh van uw eigen huishouden weet, kunt u nagaan hoeveel panelen u nodig hebt om te zorgen dat de opgewekte energie gelijk is aan uw verbruik!

Wat gebeurt er met de ‘te veel’ opgewekte energie?
De opgewekte elektriciteit wordt toegevoegd aan het elektriciteitsnetwerk van uw woning. Deze elektriciteit wordt dan gebruikt door de apparaten die op dat moment aan staan. Als er meer elektriciteit wordt opgewekt dan er nodig is, wordt de overgebleven elektriciteit teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Uw eigen elektriciteitsmeter loopt dan terug of registreert de teruggeleverde elektriciteit.

Een omvormer zorgt ervoor dat de energie die u opwekt door middel van uw panelen, gelijk wordt gesteld met de elektriciteit die we van het elektriciteitsnet halen. De ‘gelijkspanning’ van zonnepanelen wordt omgezet in de zogeheten ‘wisselstroom’ (230 volt). Bij de installatie van zonnepanelen wordt deze omvormer op een geschikte plaats in de woning geinstalleerd en verbonden met een aparte groep in de meterkast; deze zorgt er dan voor dat u uw opgewekte energie kan gebruiken en of naar het elektriciteitsnet kan transporteren.

Zonnepanelen worden blootgesteld aan verschillende omgevingsinvloeden. Om deze risico’s volledig af te dekken, kunt u de zonnepanelen verzekeren. U kunt hierbij kiezen voor een opstalverzekering, aansprakelijkheidsverzekering of een gespecialiseerde zonnepanelen verzekering. Deze laatste verzekert ook zaken die bijvoorbeeld de opstalverzekering niet dekt. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan bouwfouten, diefstal, vandalisme, reparaties en opbrengsten verlies door bijvoorbeeld een storing.

Ten eerste kunnen zonnepanelen gewoon op een plat en schuin dak geplaatst worden. Het minimale beschikbare dakoppervlak is 6 m2. U dient er rekening mee te houden dat op de buitenste 50cm van uw dak tot aan de dakrand geen panelen geplaatst mogen worden. Zonnepanelen kunnen ook op een rieten dak geplaatst worden. Het is echter wel minder gemakkelijk. Bij voorkeur worden ze geplaatst op een pannendak.

Verder kunnen alle daken die zuidelijk georiënteerd zijn of die zuidelijk tussen oost of west liggen, in aanmerking komen voor zonnepanelen. Staat uw dak precies oost-west dan kunnen er op beide zijden van uw dakdelen zonnepanelen geplaatst worden. De hellingshoek van uw dak beperkt de invloed op de opbrengst van het systeem, zolang de daken maar richting oost en of west staan! Verder is het van belang na te gaan of u eigenaar bent van de woning en of het pand een monument dan wel beschermd stadsgezicht is.

Wattpiek (Wp) geeft het vermogen van een zonnepaneel weer, wanneer deze onder ideale omstandigheden zou functioneren. In Nederland levert 1 Watt-piek per jaar (op een goed dak) ongeveer 0.85 kilowattuur (kWh) op. Dus een installatie van 1500 Wp zal in een jaar tijd ongeveer 1275 kWh opleveren. De daadwerkelijke opbrengst is natuurlijk bijvoorbeeld afhankelijk van uw dak (heeft dit een zonnige oriëntatie en hellingshoek?), en hoe veel zonuren er in een specifiek jaar zijn.

In de praktijk wordt er meestal gewerkt met zonnepanelen van bijvoorbeeld 72 vierkante zonnecellen, met elk een zijde van 156 mm. Hierdoor komt de afmeting van een paneel ongeveer uit op 165 cm lang, en 100 cm breed, samen dus 1,65 m2. Lees meer over afmetingen op de product pagina.

Eén zonnepaneel van 300Wp produceert ongeveer 270 kWh per jaar. Wanneer u 3.000 kWh per jaar verbruikt hebt, kiest u dus voor 10 zonnepanelen van 300 Wp. Als u het verbruik in kWh van uw eigen huishouden weet, kunt u uitrekenen hoeveel panelen u nodig hebt om te zorgen dat de opgewekte energie gelijk is aan uw verbruik!

Wat gebeurt er met de ‘te veel’ opgewekte energie? De opgewekte elektriciteit wordt toegevoegd aan het elektriciteitsnetwerk van uw woning. Deze elektriciteit wordt dan gebruikt door de apparaten die op dat moment aan staan. Als er meer elektriciteit wordt opgewekt dan nodig is, wordt de overgebleven elektriciteit teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet. Uw eigen elektriciteit meter loopt dan terug of registreert de teruggeleverde elektriciteit.

De zonnepanelen reflecteren inderdaad, maar omdat de zonnepanelen meestal schuin op het dak liggen, zullen ze nooit naar beneden schijnen. De buren zullen hier geen last van hebben, tenzij u buren hebt die op een hogere verdieping wonen. Gelukkig beweegt de zon constant, dus zal dit niet vervelend zijn. Je kunt bovendien een speciale laag op het zonnepaneel spuiten zodat de reflectie dusdanig verminderd wordt, dat het voor niemand storend is.

Dit effect is minimaal. Het huren van een hoogwerker kost gemiddeld €250 en dit is ongeveer de helft van de jaarlijkse opbrengst van uw systeem! In verhouding zou het dus niet uitmaken of u uw panelen schoon hebt gemaakt. Regen (en eventueel sneeuw) zorgen ervoor dat uw panelen relatief schoon blijven.

Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie (21 procent) terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (2.700 wattpiek) voor 4.400 euro levert dit 750 euro op. Kijk voor het stappenplan hoe u de btw kan terugvragen.